Tomtområdet

Broungs Lammhage, eller Lammhagen som vi brukar kalla den, är en gammal beteshage med öppna partier av ängs- och alvarsmark omväxlande med gles tallskog. Lammhagen sluttar sakta mot Östersjön i söder och Bungevikens långrunda sandstrand, som uppnår badbara temperaturer tidigt på säsongen.

Sandstranden ligger 150- 400 meter från Lammhagens tomter och det går mycket enkelt att ta sig ned dit på en trevlig gång/cykelväg. Man korsar endast en grusväg, eller mer en cykelstig, med näst intill obefintlig biltrafik innan man når stranden från tomtområdet. Barnsäkrare kan det nog inte bli!

Området har bevarat större sammanhängande områden som naturområde, som inte får bebyggas. Detta obebyggda område utgör en samfällighet, som ägs av fastigheterna i tomtområdet. I samfälligheten ingår eget strandområde, som ligger granne med kommunens strand och alltså utgör en del av Bungeviken. Även vägarna och VA-anläggningen ingår i samfälligheten.

Lammhagen har under vintern 2015-16 renoverat Bungevikens sandstrand. Det är mycket släke och annat som under årens lopp gjort att gräset tagit över. En hel del träd och buskar har rensats ut och torv och jord har tagits bort för att bredda stranden.

Det är bilväg fram till varje tomt. Vägarna ska klara påfrestning från byggen, räddningstjänst, sopbil, snöröjning mm.

Broungs lammhage har tillhört gården Broungs. Gården ligger på vägen mot Bunge kyrka och den första byggnaden är från 1642. Det sägs att Linné sov över på gården på sin gotländska resa 1741. Broungs har skänkt en hel del till Bungemuséet och till Skansen i Stockholm.

Nedan några bilder som tagits i september 2015.

Lammhagen, triangel ned mot Bungeviken

Lammhagen, triangel ned mot Bungeviken