Tomter till salu

Tomtområdet visas nedan. I nedre delen av bilden, till vänster, ligger Bungevikens sandstrand. Det är 150 till 400 meter till stranden, beroende på var tomten är belägen.

Hela området är på 110 000 kvm, ungefär 53 % utgörs av tomtmark som nu är till försäljning. Resten utgörs av nyanlagda vägar samt av naturområden som ej får bebyggas.

Tomterna säljs med kommunalt vatten och avlopp samt el och fiber strax utanför tomtgränsen.
Samtliga anslutningsavgifter är betalda och inkluderade i priset vid köpet.

Pris per tomt återfinns under flik Priser och där framgår också vilka tomter som är till salu och vilka som redan är sålda.

Klicka för större bild.

            Bungenäs         Bungenäs