Köpprocessen

Köpprocessen går till så att du tittar på området och försöker finna din favorittomt.

Vi finns på Gotland i stort sett hela tiden så vi visar dig gärna området och berättar om detaljerna på plats. Med lite framförhållning brukar det gå att få ihop en gemensam tidpunkt.

När du bestämt dig skriver vi (Broungs Utveckling AB) ett köpekontrakt avseende tomten. Handpenning, 10%, erläggs senast inom några dagar efter kontraktsdatum. Vid tillträdet som kan vara omedelbart eller vid en senare överenskommen tidpunkt erläggs resterande köpeskilling.

Nu gäller det att finna någon som kan bygga ett hus. Vi samarbetar med Arriba Bygg AB som är ett väletablerat gotländskt byggföretag, www.arribabygg.se. Arriba har tagit fram några typhus som erbjuds dem som köper en tomt. Det finns även möjlighet att göra förändringar i Arribas typhus efter eget huvud. Se gärna deras hemsida för mer information om ritningar.

Vill du köpa ett hus från Arriba tecknar du ett entreprenadkontrakt med Arriba avseende huset. I Lammhagen finns f.n två typhus från Arriba: Ett  1-plans och ett 1,5-plans.

Du har också möjlighet att anlita en annan husleverantör om du så önskar. Vi kan tipsa om några byggare som finns i Fårösund. Även vi kan bygga huset åt dig.

Vi ser helst att husen på området har gotländsk karaktär som vita stenhus eller kanske ett bulhus av trä eller liknande. Beträffande bulhusen tänker vi att det är det exteriöra som ser ut som ett bulhus (liggande panel), men att husen uppförs med modern byggnadsteknik och förses med fasader som ger bulhusutseendet. 

Skälet till att vi vill hålla en viss stil på området är att det helt enkelt blir mer tilltalande i längden, något som gynnar alla som äger ett hus där. Se även i detaljplanen vilka bestämmelser som gäller i det område där din tomt ligger!

I köpet ingår anslutningsavgifter för el, fiber, vatten och avlopp för ett hus.

Kranvattnet kommer från det kommunala nätet.

Avloppssystemet fungerar så att avloppsvattnet samlas i en pumpgrop på den egna tomten varifrån det pumpas in i avloppsanläggningen som anlagts på området och som är ansluten till det kommunala avloppsnätet.

VA, el och fiber är framdraget till tomtgränsen. Utöver kostnad för tomten och huset med grundläggning tillkommer t.ex:

-pumpgrop på egna tomten, och pump

-lagfartskostnad (1,5% av köpesumman om köparen är en privatperson)

-eventuella bankkostnader och kostnad för pantbrev

-framdragning (på den egna tomten) av el och VA till huset 

-elmätarskåp

-eventuell markplanering av tomten om man så önskar

-bygglovsavgift. Bygglov kan ta upp emot 10 veckor!

Väljer du en annan husleverantör kanske även arkitektkostnader tillkommer.  Husen på området byggs på platta på mark. Källare är inte tillåtet.

Alla kostnader förknippade med husbygget specificeras i samarbete med Arriba eller den byggare man anlitar. Om man är händig och vill göra en del själv kan överenskommelse om det också träffas.